“Μάθε στον Ριβάλντο λίγη μπάλα Σικαμπάλα”: "Μάθε στον Ριβάλντο λίγη μπάλα Σικαμπάλα"